Vi är den lilla personliga redovisnings- och revisionsbyrån med den stora kapaciteten. Som klient hos mig får du all den hjälp du behöver för att din bokföring skall vara lagligt och skattemässigt riktig från årets första verifikat till årsbokslut och deklaration.

Jag hjälper dig med alla ekonomiska och juridiska kontakter med kunder och leverantörer, statliga myndigheter och andra parter som kan komma ifråga.
Du skall jobba med det du är bra på - Jag tar hand om den nödvändiga ekonomiska redovisningen av det du och ditt företag presterar.

Vi har funnits sedan 1988 och specialiserat oss på mindre och medelstora företag - egna företagare, handelsbolag, kommanditbolag samt aktiebolag (fåmansbolag).

Vilka är våra fördelar?
  • Du behöver ej avsätta tid till den dagliga redovisningen förutom kassaredovisning
  • Vi har nära kontakt med varandra - minst ett par gånger i månaden.
  • Du får en snabb uppföljning av månadens händelser ur ekonomisk synpunkt.
  • Vi har möjlighet till framförhållning eftersom vi båda är insatta i ditt företags ekonomiska situation.
  • Du har hela tiden bara en person att prata med om eventuella ekonomiska problem.
Välkommen som klient!
 

www.bosseboka.nu